Wybierz równanie ,które dotyczy podanego zadania. Rozwiąż to równanie i wynik sprawdź z warunkami zadania.
a) 9x+75=580
b) 14x+100=580
c) 12x+25=580
d) 12x+100=580

Janek w czasie wakacji jeden miesiąc poświęcił na prace zarobkową. Najpierw ścinał trawnik u siąsiadów ,potem na wsi zbierał truskawki ,za które otrzymał dwa razy większe wynagrodzenie niż za ścianie trawy i jeszcze 25 zł ,a za pomoc przy żniwach otrzymał 3 razy tyle pieniędzy co za poprzednie prace razem. Za miesiąc pracy zarobił 580 zł. Jakie wynagrodzenie otrzymał Janek za poszczególne prace ?

Analiza zadania:


Sprawdzenie z warunkami zadania:


Równanie:


Rozwiązanie równania:daje naj <3

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T11:56:50+01:00
Analiza:
x- otrzymane pieniądze za ściananie trawnika

x + 2x + 25 + 3*( x+ 2x +25)= 580
3x + 25 +9x + 75= 580
12x + 100= 580
odpowiedź d

rozw: 12x + 100= 580
12x= 580-100
12x= 480
x= 40
za ścianie trawnika otrzymał - 40 zł
za zbieranie truskawek- 2*40= 80
żniwa- 3*( 40 + 80 + 25)= 435 zł
2010-02-21T15:04:44+01:00
Analiza zadania:
x - ścinanie trawnika
2x+25 - zbieranie truskawek
3*(2x+25+x)=9x+75 - pomoc przy żniwach
580 - tyle zarobił
Równanie:
12x+100=580
Rozwiązanie równania:
12x+100=580
12x=580-100
12x=480 /12
x=40
Sprawdzenie wyniku z warunkami zadania:
40-ścinanie trawnika
2*40+25= 105 - zbieranie truskawek
3*(105+40)=3*145=435 pomoc przy żniwach
40+105+435=580 całkowity zarobek
Odp.:Janek zarobił 40zł za ścinanie trawy, 105zł za zbieranie truskawek i 435zł za pomoc przy żniwach.
2010-02-21T15:55:57+01:00
Jeżeli x oznacza wynagrodzenie Janka za pierwszą pracę, to z treści zadania wynika, że
2x+25 to wynagrodzenie za drugą pracę, a
3(x+2x+25) to wynagrodzenie za trzecią pracę
Otrzymujemy zatem równanie:
x+2x+25+3(x+2x+25)=580
3x+25+3x+6x+75=580
12x+100=580 ==> odpowiedź d jest prawidłowa
Rozwiązujemy:
12x=480
x=40
2x+25=105
3(x+2x+25)=3(40+105)=3*145=435

Odp: W pierwszej pracy Janek zarobił 40zł, w drugiej 105zł, a w trzeciej 435zł.