1. przeczytaj poznizsze definicje napisz nazwy przestepstw
a) attacking people in the street and taking their money is...
b) taking things from a shop without paying is...
c) taking other peoples things illegally is ...
d) selling drugs is...
2. uzupelnij wyrazenia odpowiednimi czasownikami
a) ....... bad language
b) ........graffiti
c) ........to prosion
d).........drugs
e).........a terrible noise
f) .........afraid
g) .........a long prison sentence
h)..........into a house
3. uzupelnij zdania czasownikami podanymi ponizej w trybie rozkazujacym w formie twierdzacej lub przeczacej.
ask, not ignore, call, not tell, talk, nat go.

a)........this problem its really this
b)........to your parents about this
c)........anybody. its a secret
d)........the police. its a dangerous situation.
e)........out at night. its a dangerous area.
f)........a friend for help.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T12:05:31+01:00
1.
a) thief-złodziej
b)with theft (jest kradzieżą)
c) abstract (przywłaszczaniem)
d) with fraud (oszustwem)
Dziwne to zadanie;P
wszystko pasuje z tych 4 ;p
2.
a) have
b) paint
c) have
d) take
e)hear
f)be
g)undergo
h)travel( przebywać)