Odpowiedzi

2009-10-15T23:03:32+02:00
Ktoś chyba coś pokręcił czy źle przepisał. Powinno być, według mnie,
"Przez punkt P leżący poza okręgiem o środku w punkcie O i promieniu = 16cm poprowadzono styczne do okręgu. Oblicz miarę kąta między nimi jeśli |OP|=25cm."

Kąt stycznej i promienia z punktu styczności jest prosty. Wtedy sin α = 16/25 ≈ 0,64. Kąt α to 39⁰ 48', więc kąt między prostymi 2α ≈ 2*(39⁰ 48') = 78⁰ 96' =79⁰ 36'

Jeśli treść jednak byłaby inna, to zadanie też jest proste.