Zadanie 7. Rozwiąż równanie.
a. 2(x- ½) - x +3 = 3
b. 0= 3 - (2x + 1)
c. 0 = (x - 1) - (3x - 5)
d. (- ½ x +1) + 3x/2* = 3
e. 3(1 - x) - (1 - 2x) = 9
f. 0,5 (2- 4x) = 3- x
Zadanie 8. Rozwiąż równanie.
a.12 y - (y + 5) = 10y - 1
b. 2 (u - 5) + 15 = 3 (u - 4) + 10
c. -3 (y/3 + 1) -2 = 4(1 - y)
d. 2 (3a - 2) -6 + 4,5 (2a - 1) + ½
* to są ułamki bo takowych nie znalazłam xD
i z góry dziękuje za rozwiązanie zadania ;))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:02:39+01:00
Zad.7
a) 2(x- ½) - x +3 = 3
2x-1-x+3=3
2x-x=3-3+1
x=1
b) 0=3-(2x+1)
0=3-2x-1
0=2-2x
-2=-2x/:(-2)
x=1
c)0=(x-1)-(3x-5)
0=x-1-3x+5
0=-2x+4
-4=-2x/:(-4)
x=2/4= 1/2
d) (- ½ x +1) + 3x/2 = 3
-1/2x+1+3/2x=3
-1/2x+3/2x=3+1
-1x=4/:(-1)
x=-4
e)3(1 - x) - (1 - 2x) = 9
3-3x-1+2x=9
2-x=9
-x=9-2
-x=7/:(-1)
x=-7
f)0,5 (2- 4x) = 3- x
0,5(2-4x)=3-x
1-2x=3-x
-2x+x=3-1
-x=2/:(-1)
x=-2

Zad.8
a)12 y - (y + 5) = 10y - 1
12y-y-5=10y-1
12y-y-10y=5-1
y=4
b)2 (u - 5) + 15 = 3 (u - 4) + 10
2u-10+15=3u-12+10
2u-3u=10-15+10
-u=-15/:(-1)
u=15
c)-3 (y/3 + 1) -2 = 4(1 - y)
-y-3-2=4-4y
-y+4y=3+2+4
3y=9/:(3)
y=3
d)2 (3a - 2) -6 + 4,5 (2a - 1) + ½
6a-4-6+9a-4,5+1/2=0
15a-14=0
15a=14/:(15)
a=14/15

3 5 3
2010-02-21T13:07:12+01:00
A).2(x- ½) - x +3 = 3
2x -1-x+3=3
x=3-3+1
x=1

b).0= 3 - (2x + 1)
0=6x -3
-6x=-3/-6
x=1/3

c).0 = (x - 1) - (3x - 5)
0=-3x²+5x+3x-5
0=-3x²+8x-5
Δ=4
√Δ=2
x₁=-8-2/2*(-3)
x₁=-10/-6
x₁=5/3
x₂=-8+2/-6
x₂=1

d).(- ½ x +1) + 3x/2* = 3/ *2
(-1x+2) +3x=6
-x+3=6-2
2x=4/2
x=2

e).3(1 - x) - (1 - 2x) = 9
3-3x+1-2x=9
5x=9-3-1
5x=5/5
x=1

f).0,5 (2- 4x) = 3- x
1-2x=3-x
2x+x=3-1
3x=2/3
x=2/3a).12 y - (y + 5) = 10y - 1
12y²-60y=10y-1
12y²-70y+1=0

b).2 (u - 5) + 15 = 3 (u - 4) + 10
2u-10+15=3u-12+10
2u-3u=-12+10+10-15
-u=-8/ 8(-1)
u=8

c). -3 (y/3 + 1) -2 = 4(1 - y)/ *3
-9(y+3)-6=12(3-3y)
-9y-27-6=36-36y
-9y+36y=36+27+6
27y=69/27
y=23/9

d).2 (3a - 2) -6 + 4,5 (2a - 1) + ½-- tu nie ma znaku równości
1 5 1