Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T12:04:51+01:00
Najważniejsze postanowienie:
*Religią narodową panującą jest katolicyzm
*Ziemianie otrzymują więcej przywilej (reprezentacja w sejmie, mogą kupować majątki ziemskie)
*Najbiedniejsza szlachta została pozbawiona praw szlacheckich
*Zniesiona monarchie elekcyjną, na monarchie dziedziczną parlamentarną.
*Zastąpiono liberum veto głosowaniem większościowym.
*Chłopi oddani pod upiekę rządu
*Reformy szkolnictwa.
55 3 55
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T12:05:28+01:00
Postanowienia Konstytucji:
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
54 4 54
2010-02-21T12:06:15+01:00
Zlikwidowano Liberum veto, i wolną elekcje, a wprowadzono tron dziedziczny, Ograniczono przywileje szlachty, zwiekszyła ona prawa części mieszczan i wzięła chłopów pod opieke prawa .
29 4 29