1) Jakie są ogólne objawy zatruć?
2) Jakimi drogami wnikają trucizny do organizmu ludzkiego?
3) W jaki sposób należy przeciwdziałać przypadkowym zatruciom w domu i w pracy?
4) Na czym polega profilaktyka zatruć pokarmowych?
5) Jakie są ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia?
6) Jakie gatunki grzybów powodują największa liczbę zatruć?

Pilne.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:56:03+01:00
1
-wymioty,
-biegunka,
-zawroty głowy,
-dreszcze,
-utrata świadomości,
-krwotok np. z nosa,
2
-Kropelkowa
-pokarmową
-oddechowa
3
-sprawdzac kominy wetnylacyjne
-instalowac piece z czujnikami
-przestrzeganie przepisów BHP
-środki chemiczne róznego rodzaju powinny byc dobrze zabezpieczone w mniejscu nie dostępnym dla dzieci
-wszelkiego rodzaju lekarstwa powinny byc przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci
4
-sporzywanie zdrowej i dobrej jakosci żywnosci
-nienadużywanie alkoholu
5
Po wniknięciu do organizmu, trucizna bardzo szybko dostaje się krwiobiegiem do wszystkich tkanek, komórek ciała. Pierwsza pomoc powinna przebiegać następująco:
a) Zapobieganie dalszemu działaniu trucizny
b) Zapewnienie drożności górnych dróg oddechowych
c) Kontrola i utrzymanie czynności życiowych
d) Zapobieganie dalszym urazom
e) Zabezpieczenie substancji powodującej zatrucie
f) Wezwanie pogotowia
6
-sromotnik
-muchomor czerwony
-olszówka
16 4 16
2010-02-21T13:56:58+01:00
OBJAWY ZATRUCIA:zaburzenie funkcji wzroku,ból brzucha,gorączka,biegunka, zaburzenia pracy serca,mdlenie lub utrata przytomności.
SIŁA ZATRUCIA ZALEŻY OD:dawki,rodzaju trucizny,czasu działania,wrażliwości gatunkowej i rasowej,wieku i płci,budowy ciała i stanu zdrowia,drogi wnikania trucizny(układ pokarmowy,drogi oddechowe,dożylnie,przez skórę i błony śluzowe).
PRZYCZYNY ZATRUCIA:chęć zabójstwa, nieświadomość, lekkomyślność, pomyłka.
RODZAJE ODTRUTEK:
ogólne;powietrze,woda,węgiel aktywowany,
osłaniające;białko jaja kurzego,zawiesina mąki,odtłuszczone mleko,zawiesina gumy arabskiej i żelatyny,
specyficzne;działają poprzez zneutralizowanie toksyny,w większości przypadków są to farmaceutyki,do których podawania uprawniony jest lekarz.
WYMIOTY NIE SĄ WSKAZANE,GDY:pochłonięcie substancji żrących,pieniących,pochodzenia rafineryjnego,u osób nieprzytomnych,z nadciśnieniem.

ALKOHOL ETYLOWY:objawy;wymioty,bóle głowy,obniżenia wrażliwości na zimno i ból,niezborność ruchu,utrudniona artykulacja,utrata przytomności.
Pomoc; wywołanie wymiotów(u przytomnego),podanie zawiesiny węgla aktywowanego, osobę nieprzytomną układamy w pozycji bocznej ustalonej.

ALKOHOL METYLOWY:objawy;suchy kaszel,sina i zimna skóra,utrata przytomności, zaburzenia bądź całkowita utrata wzroku.
Pomoc;wezwanie pomocy,wywołanie wymiotów(przytomny),pozycja boczna ustalona.

KWASY I ZASADY:objawy;ból w gardle i przełyku,wymioty treścią fusowatą,biegunka(może być z domieszką krwi).
Pomoc;wezwanie pomocy,nie wywołujemy wymiotów!,podajemy odtrutkę osłaniającą.

LEKI NASENNE:objawy;senność, zaburzenia świdomości, obniżona temp.ciała, problemy z krążeniem i oddychaniem.
Pomoc;wezwanie pomocy, podanie zawiesiny węgla.

WILCZO-JAD;objawy;gorączka,podwyższone tętno, rozszerzenie źrenic,zaczerwienienie na twarzy,złudzenia wzrokowo-słuchowe. Pomoc;wezwanie pomocy,spowodowanie wymiotów,podanie węgla aktywow.

TLENEK WĘGLA(CZAD);objawy;duszności lub bezdech,bóle i zawroty głowy, szum w uszach(utrata przytomności).
Pomoc;zwracamy uwagę na własne bez-pieczeństwo,wzywamy pomoc specjalistyczną,wynosimy poszkodowanego na świeże powietrze i oceniamy funkcje życiowe,w razie potrzeby wykonujemy resuscytację.
9 4 9