Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:59:26+01:00
Cechy dramatu antycznego:
-Ograniczona liczba aktorów (ilość osób występujących jednocześnie na scenie nie przekraczała trzech) Brak scen zbiorowych a o wydarzeniach z udziałem wielu osób donosi posłaniec. Występowanie chóru (zapowiadał pojawienie się bohaterów, komentował wydarzenia na scenie, w pieśniach lirycznych wypowiadał refleksje i wykonywał odpowiednie figury taneczne).
-Trójdzielność kompozycji :
• Prolog - wprowadzał w sytuację dramatu, przedstawiał bohaterów i zapoznawał z tematem utworu (stanowił ekspozycję kończącą się węzłem dramatycznym, tj. wydarzeniem rozpoczynającym akcję
• Rozwinięcie akcji - druga część obejmująca kilka epejzodionów podzielonych stasimonami i szczytowym punktem była perypetia stanowiąca przełom w akcji dramatycznej, kończąca się katastrofą - klęską bohatera
• Epilog - wyjaśniająca, dopowiadająca część dramatu, skierowana do publiczności
-Zasada trzech jedności:
• jedność czasu (wydarzenia rozgrywają się w ciągu 24h)
• jedność miejsca (wydarzenia rozgrywają się w tym samym miejscu)
• jedność akcji (wydarzenia w dramacie dotyczą tylko jednego wątku)
-role grane tylko przez mężczyzn w maskach
-uboga dekoracja
-temat zaczerpnięty z Homera lub mitologii
-motywacja boska - człowiek jest zły lub dobry z woli bogów


Dramat elżbietański:
-nie ma jedności czasu
-dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru
-podział na akty i sceny
-akcja przyczynowo-skutkowa
-język nie zawsze podniosły
-występuje prolog - otwiera dramat, dokonuje się katastrofa
-każdy jest "kowalem swego losu"wątki: fantastyczne i realistyczne, przeplatają się między sobą i się na siebie akładają
-zmienna dekoracja
-wprowadzenie przyrody - mówi się o jej zachowaniu aby np. spotęgować nastrój grozy
-człowiek przeobraża się na naszych oczach, są monologi wewnętrzne dla dopełnienia obrazu bohatera
-temat zaczerpnięty ze starych legend, kronik


Myśle że różnice bedzie Ci łatwo wyciągnąć z tego co napisałam;)