Odpowiedzi

2010-02-21T12:25:01+01:00
* po pierwsze Bóg stworzył świat swoim słowem i intymnym zaangażowaniem (stworzenie jest dziełem Boga)
* po drugie - Bóg dokonał tego stworzenia ex nihilo, "z niczego", bez używania jakiegokolwiek uprzednio istniejącego tworzywa.


Oznacza to m.in., że stworzone przez Boga dzieła nie są tożsame z Bogiem ani nie są "emanacją" Boga. Prawda o stworzeniu ex nihilo oznacza suwerenną transcendencję Boga i całkowitą zależność wszystkich rzeczy od Niego.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:46:34+01:00
Bóg stworzył świat na swoje upodobanie drzewa ptaki lasy a na końcu ludzie adam i ewa pierwsi ludzie byli dobrzy i bezx winty jesdak w świat boga wkradł sie szatan i zepsół plan boży pierwsi ludzie poznali zło i przez to utracili szacunek u boga zostali wygnani a eden pozostał pusty
2 3 2
2010-02-21T13:21:06+01:00
Rozumiem to tak, ze Bóg stworzył świat w 6 dni po czym 7 odpoczywał, stworzył go chronologicznie i w sposób uporządkowany.
1 5 1