1)Zapisz następujące wyrażenia
a) suma liczby b i kwadratu liczby a
b) iloraz kwadratu sumy liczby p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
c) różnicę dwóch kolejnych liczb parzystych

2) Nazwij następujące wyrażenia
a) 2a - b²
b)4(a - b)² + 3a²

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T12:37:02+01:00
1)
a)b+a²

b)(p+q)²/(p-q)³

c)n-n+1


Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T12:38:22+01:00
A) b+ a²
b) (p+q)² : (p³-q)
c) n-n+1


a) różnica sumy liczby a pomnożonej przez dwa i kwadratu liczby b
b)suma różnicy liczb a i b do kwadratu pomnożona przez cztery i kwadrat liczby a pomnożony przez trzy
1 5 1