Odpowiedzi

2010-02-21T12:45:23+01:00
Ms=1,7g
Va=100cm³
da=0,8g/cm³
cp=?
------------------------------------
ma=Va*da=100cm³*0,8g/cm³=80g
mr=ms+ma=1,7g+80g=81,7g
cp=ms*100%/mr=1,7g*100%/81,7g=2,1%
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:46:16+01:00
Ms = 1,7g
V rozp. = 100cm3
d rozp. = 0,8g\cm3
Cp = ?

d = m\V
m = d*V
m rozp. = 0,8g\cm3*100cm3
m rozp. = 80g

mr = ms + m rozp.
mr = 1,7g + 80g
mr = 81,7g

Cp = ms\mr*100%
Cp = 1,7g\81,7g*100%
Cp = około 2%

Odp: Stężenie procentowe roztworu wynosi około 2%. ;)
9 3 9
2010-02-21T12:48:08+01:00
Mr=d*v
Mr=o,8*100=80 mrcalkowitego=80+1,7=81,7
ms=1.7
Cp=1,7*100/81,7=2,1
4 2 4