Zad1. Wśród 25 samochodów stojących na parkingu jest 12 fordów. Jaki procent samochodów stanowią fordy?
Zad2. Po obniżce ceny o 10% za kurtkę zapłacono 450zł. Ile kosztowała ta kurtka przed obniżka?
Zad3. Cenna brutto towaru z 22% podatkiem Vat wynosi 732 zł . Oblicz cęne netto tego towaru

1

Odpowiedzi

2010-02-21T17:46:35+01:00
Zad1. Wśród 25 samochodów stojących na parkingu jest 12 fordów. Jaki procent samochodów stanowią fordy?
25 szt - 100%
12 szt - x %
25 * x% = 100% * 12
x% = 1200% * szt : 25 szt
x = 48%

48% z 25 = 0,48 * 25 = 48/100 * 25 = 48/4 = 12

Odp. 12 samochodów marki ford to 48% wszystkich samochodów stojących na parkingu

Zad2. Po obniżce ceny o 10% za kurtkę zapłacono 450zł. Ile kosztowała ta kurtka przed obniżka?
x zł - 100%
450 zł - 90%
x zł * 90% = 450 zł * 100 %
x zł = 45 000 zł * % : 90%
x zł = 500 zł

Spr 10% z 500 = 0,1 * 500 = 50
500 - 50 = 450 zł
Odp. Kurtka przed obniżką kosztowąła 500 zł

Zad3. Cenna brutto towaru z 22% podatkiem Vat wynosi 732 zł . Oblicz cęne netto tego towaru
x - cena towaru stanowi 100%
x + 22% stanowi 122%

x zł - 100%
732 zł - 122%
xzł * 122% = 732 zł * 100%
x zł = 73 200 zł * % : 122 %
x = 600 zł

Spr
22% z 600 = 0,22 * 600 = 132
600 + 132 = 732

Odp. Cena netto towaru wynosi 600 złotych


1 5 1