Witam serdeczni! Oto 8 zadanek z fizyki:)
1) Jaka siła powoduje, że ciało o masie 6kg porusza się z przyspieszeniem 3m/s²?
2)Jaki pęd posiada ciało o masie 21kg poruszające się z prędkością 3m/s?
3)Jaką energię posiada ciało o masie 4kg, które porusza się z prędkością 12m/s?
4)Jaki jest opór dwóch oporników połączonych szeregowo, każdy o wartości 4 omy?
5)Jaka jest prędkość ciała poruszającego się po okręgu o promieniu 4m jeśli na pełny obieg potrzebuje ono 16sekund?
6)Ile ciepła należy dostarczyć, aby stopić 4kg lodu?(ciepło topnienia lodu wynosi 335000J/kg)
7)Ile energii należy dostarczyć aby odparować 6kg wody w temperaturze wrzenia?(ciepło parowania wody wynosi 2300000J/kg)
8)Jaki jest opór zastępczy dwóch oporników o wartości 3 omy, które połączono równolegle?
Miłego rozwiązywania! Moje wszystkie 81 punktów jest punktami za rozwiązanie!!! Liczę na szybką odpowiedz i POZDRAWIAM!

2

Odpowiedzi

2010-02-21T12:47:35+01:00
1
dane
m=6kg,a=3m/s2 szukaneF=?
F=m*a=6*3=18N
2
dane
m=21kg,v=3m/s szukane p=?
p=m*v=21*3=63kg*m/s
3=
dane m=2kg,v=12m/s szukane E=?
E=mv2/2=4*12*12/2=288J
4
R1=R2=4 omy szukane R
R=R1+R2=4+4=8om
5
dane
T=16s,r=4m szukane v=?
v=2piR/T=2*3,14*4/16=1,57m/s
6
ct=335000J/kg m=4kg szukane Q
Q=ct*m=335000*4=1340000J
7
Dane
cp=2300000J/kg,m=6kg szukane Q
Q=cp*m=2300000*6=7800000J
8
R1=R2=3omy szukane R
1/R=1/R1+1/r2=1/3+1/3=2/r R=3/2 omy
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:01:37+01:00
1)Dane: a=3m/s^2 m=6kg
Szuk: F=?
Rozw:
wzór: F=m*a
F=6kg * 3m/s²
F=18N bo siła to iloczyn masy i przyspieszenia
2) Dane: m=21kg V=3m/s
Szuk: p=?
Rozw:
wzór: p=m*V
p=63 kg*m/s² bo pęd to iloczyn masy i prędkości
3)Dane: m=4kg V=12m/s
Szuk: E=?
Rozw:
wzór: E=½mV²
E=½* 4 *(12)²
E=288J bo energia to połowa iloczynu masy i kwadratu prędkości
4)Dane: R₁=4Ω R₂=4Ω
Szuk: Rz (opór zastępczy)
Rozw:
Rz=R₁+R₂
R=8Ω bo w szeregowym opory się dodaje.
5)Dane: r=4m T=16s
Szuk: Vl(prędkość liniowa)=?
Rozw:
Vl=2πr/T
Vl=8π/16=π/2
bo prędkość liniowa to iloraz obwodu koła do okresu obiegu.
6)Dane: m=4kg Ct=335000J/kg
Szuk: Q=?
Rozw:
Q=Ct*m
Q=1340000J bo Q to iloczyn ciepła topnienia substancji i masy
7) m=6kg Cp=2300000J/kg
Szuk: Q=?
Rozw:
Q=Cp*m
Q=7800000J bo Q to iloczyn ciepła parowania i masy
8)Dane: R₁=3Ω R₂=3Ω
Szuk: Rz=?
Rozw:
1/Rz=1/R₁+1/R₂
1/Rz=1/3+1/3
1/Rz=2/3 => Rz=3/2Ω
bo w równoległym należy brać odwrotności oporów. (tzn. odwrotność oporu zastępczego = odwrotność pierwszego oporu + odwrotność drugiego itd.)
2 3 2