Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:01:54+01:00
Formy czasownika HAVE w różnych osobach:

LICZBA POJEDYŃCZA
I have
you have
he has
she has
it has
LICZBA MNOGA
we have
you have
they have

Czasownik "mieć" w angielskim można wyrazić na parę różnych sposobów.

I have an English book.

I've got an English book.

I have got an English book.

I got an English book.

Wszystkie te zdania oznaczają "mam angielską książkę".


Angielski czasownik leksykalny HAVE służy do budowy pytań, w których jest on głównym czasownikiem zdania np.:

Have you got a house? (Czy masz dom?)
Have you any coffee? (Czy masz kawę?)

Czasownik Have można również zaprzeczyć w taki sam sposób jak "to be", tzn poprzez dodanie NOT po czasowniku np.:

I have not got coffee. (Nie mam kawy).
She has not got a house. (Ona nie ma domu).
"Have not" i "has not" można skrócić do formy "haven't" i "hasn't".


LICZBA POJEDYNCZA
I've got I haven't got
you've got you haven't got
he's got she hasn't got
she's got he hasn't got
it's got it hasn't got
LICZBA MNOGA
we've got we haven't got
you've got you haven't got
they've got they haven't got


W mowie, podstawową formą czasownika have w znaczeniu 'mieć' jest HAVE GOT.

CZASOWNIK HAVE GOT I HAS GOT

Czasownik have got oznacza mieć. Używamy go mówiąc o posiadanych rzeczach, cechach a także o członkach rodziny, znajomych. Jeśli mówimy o posiadaniu czegoś używamy hale Got. Natomiast, jeśli mówimy lub wykonujemy jakąś czynność używamy samego have lub has.
1 zdania twierdzące
P have got, has got (3os.he/she/it) D
Mamy nowy samochód
I have got a new car.

2 zdania pytające
Have, has P got D
Czy masz brata?
Have you got a brother?

3 zdania pytające szczegółowe
Operatorzy have, has P got D
Co ona ma w swoim pokoju?
What has she got In Her room?

4 zdania przeczące
P have, has not got D
Jeżeli mówimy o czynności, którą wykonujemy to wtedy pytania tworzymy przez Do. Przeczenia przez don?t, doesn?t