Odpowiedzi

2010-02-21T12:44:17+01:00
Poszanowanie praw człowieka w moim życiu.
Od niepamiętnych czasów istnieją prawa człowieka. Bardzo często ulegały zmianom. Obecnie prawa istnieją w instytucjach, muzeach, domach oraz na podwórkach. Dla mnie te prawa nie są obce, ponieważ codziennie przejawiają się one w moim życiu. W szkole posiadam prawa ucznia, rozwijam zainteresowania, zdolności .Dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce. Każda rodzina oraz moja ma swoje zasady obowiązujące w domu. Jemy posiłki o określonej godzinie, mówimy sobie gdzie idziemy. Na podwórku panują również prawa. Różnią się od tych wymienionych powyżej tym, że młodzież rozmawia ze sobą slangiem. Świat bez praw byłby istnym piekłem, ponieważ wzrosła by ilość przestępstw, morderstw. Moim zdaniem ludzie wiedząc, że istnieją prawa człowieka czują się wolni i bezpieczniejsi oraz równi innym. Podstawowe prawa jakie Deklaracja Praw Człowieka, gwarantuje ludziom można streścić następująco : 1.prawo do życia 2.wolność osobista 3.zakaz tortur 4.nietykalność osobista 5.prawo do sądu 6.wolność sumienia i wyznania 7.wolność słowa 8.prawo własności 9.wolność zgromadzeń i stowarzyszeń 10.swoboda poruszania się 11.prawo do pracy 12.prawo do ochrony zdrowia 13.prawo do nauki Te prawa obowiązują wszystkich ludzi bez jakiejkolwiek dyskryminacji Dyskryminacja to ograniczenie praw jakiegoś człowieka i prześladowanie go za inne pochodzenie inną narodowość ze względu na wyznaną przez niego religię itp.
4 4 4