Stosując ci znane działania wykonaj obliczenia
2⅓*(⅞+1,5-0,75)=

(²\5÷2⅓)*(4 ¹\3 - 1³\4 )+1,35÷2,7=


( 3¹\12 + 4,375)÷19 8\9
----------------------------------- =
2⅝-⅔*2 5\14


wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
-(3+x²)+5(1-x²)-3(1-x)(1+x)=
wykonaj obliczenia przekształcenia doprowadzając do najprostszej postaci wyrażenie i oblicz wartość tego wyrażenia:
(2x-1)²-(2x-1)(2x+1)-(2x+1)²=
dla x=√2

2

Odpowiedzi

2009-10-15T15:39:37+02:00
2⅓ * (⅞ + 1,5 - 0,75) =
2⅓ * ⅞ +2⅓ + 1,5 - 2⅓ * 0,75=
7/3 ( siedem trzecich ) * 7/8 +7/3 * 3/2 - 7/3 * ¾ =
49/24 + 7/2 - 7/4 =
49/24 + 84/24-21/24=
133/24 - 21/24 =
112/24 = 11/3 (skracasz) i ro wychodzi 4⅔

;) ^^ to ten 1 przykład.. bo dalej juz nie mam czasu ;)
  • kan
  • Początkujący
2009-10-15T17:24:26+02:00
2⅓*(⅞+1,5-0,75)=2 1/3x(0,875+1,5-0,75)=2 1/3x1,625= 7/3x
x1625/1000=11375/3000=3 2375/3000=3 19/24


(²\5÷2⅓)*(4 ¹\3 - 1³\4 )+1,35÷2,7=(2/5:7/3)x(13/3-7/4)+
+135/100:27/10=(2/5x7/3)x(52/12-21/12)+135/100x10/27=
=6/35x31/12+1350/2700=186/420+1/2=186/420+210/420=
=369/420= 33/35( 3¹\12 + 4,375)÷19 8\9 (37/12+4375/1000) : 179/9
----------------------------------- = ----------------------------------=
2⅝-⅔*2 5\14 21/8-2/3x33/14

(37/12+35/8):179/9 (74/24+70/24) x 9/179
-----------------------= ---------------------------------- =
21/8-66/42 21/8-10/7

144/24 x9/179 1296/4296 54/179
------------------ = ------------------- =----------------
147/56-80/56 68/56 68/56

=54/179:68/56=54/179x56/68=

x- to symbol mnożenia
zwróć uwagę na skracanie ułamków
sory w tym trzecim coś namieszałem