Zad.1.
Pociąg, znajdujący się w odległości 1,2 km od stacji , zaczął hamować i po czasie równym 2 min. zatrzymał się na tej stacji.
Przyjmując, że w czasie hamowania poruszał się on ruchem jednostajnie opóźnionym , określ prędkość pociągu przed rozpoczęciem hamowania.


zad.2.
Rowerzysta przebył dwa odcinki drogi. Pierwszy o długości 5km z prędkością 20km/h , a drugi o długości 12km z prędkością 16km/h . Oblicz prędkość średnią.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:03:37+01:00
S=v0t-at2/2
a-v/t
s=v0t-vt/2
1200m=120s*v0-(v0-120s)/2/*2
2400m=240v0-120v0
2400m/120sv0
v0=20m/s

zad2
vśr=cała drogas/cały czst
v=17km/cały czas
cały czas t =5km/20km/h+12km/16km/h
t=1/4+3/4=1h
Vśr=17km/1h
1 5 1