Odpowiedzi

2010-02-21T13:15:16+01:00
A)Szwajcaria:
kraj ubogi w surowce mineralne, wydobywa się głównie surowce do produkcji materiałów budowniczych (wapienie, margle) i sól kamienną.
USA:
kraj bogaty w surowce mineralne, wydobywa się na światową skalę węgiel kamienny(2. miejsce na świecie), ropę naftową oraz gaz ziemny(2. miejsc. na św).Prowadzi się również wydobycie rud miedzi, uranu, wanadu, wolframu, siarki (1. miejsce na świecie), fosforytów, soli potasowych i soli kamiennej.
b) jak już wyżej wymieniłem w USA występuje znacznie bogatsza baza surowcowa;
c) niewielka baza surowcowa zmusiła kraj do importu surowców z zewnątrz, gdzie podlegały wysokiemu przetworzeniu. długa neutralność Szwajcarii wpłynęła tez na zaufanie do kraju, dlatego rozwinęła się bankowość( 630) banków z których niektóre są ogólnoświatowe;
26 4 26