Odpowiedzi

2010-02-21T12:59:25+01:00
Demokracja ateńska:
- BEZPOŚREDNIA
-OBYWATELE MIELI PRAWO DO DECYDOWANIA O SPRAWACH PAŃSTWA.
-ZGROMADZENIE LUDOWE
RADA PIĘCIUSET
SĄD PRZYSIĘGŁYCH
AREOPAG
- BRAK PATRII
-LOSOWANIE

Demokracja współczesna:
-POŚREDNIA
-POSEŁ REPREZENTUJE INTERESY OBYWATELI
- OBYWATELE WYBIERAJĄ POSŁA
-MINISTROWIE
-PARTIE
-GŁOSOWANIE
16 3 16
2010-02-21T13:05:17+01:00
Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednia. W demokracji ok 1/6 obywateli miała prawa obywatelskie. W dzisiejszych czasach ma je olbrzymia większość. W Polsce są to obywatele, którzy ukończyli 18 lat i mają prawa wyborcze. Prawa wyborczego nie mają osoby skazane prawomocnym wyrokiem, osoby uznane za chore psychiczne, obcokrajowcy. W Atenach nie było partii politycznych, które broniły praw różnych grup obywateli, dlatego też nie rozwinął się system przedstawicielski. W demokracji ateńskiej o obsadzie większości urzędów decydowało losowanie. W demokracjach dzisiejszych jest to z reguły rezultat wyborów, czyli realizacja woli większości obywateli. Kobiety w Atenach były pozbawione praw obywatelskich, zaś dzisiejsze demokracje oferują kobietom prawa obywatelskie.
10 3 10