A)pole trojkata jest rowne 20² cm.jeden z boków tego trojkata ma długosc 16 cm.oblicz długosc wysokosci opuszczonej na ten bok.
b)podstawy trapezu o polu 48² cm maja długosc 5 cm i 7 cm.jaka długosc ma ten trapez?
c)w trapezie o polu 26² cm jedna z podstaw ma długosc 3 cm a wysokosc 4 cm .oblicz długosc drugiej podstawy? PROSZE O POMOC!!!!

1

Odpowiedzi

2009-04-15T14:49:56+02:00
A) 1/2 *a*h = P
1/2 *16*h = 20 /*2
16h=40
40/16=h
h=2,5cm
b) 1/2 *(a+b) *h = P
1/2 *(5+7) *h = 48 /*2
12h = 96
96/12 = h
h = 8cm
c) 1/2 *(a+b) *h = P
1/2 *(3+b) *4 = 26 /*2
12+4b = 52
4b = 40
b = 10cm