Odpowiedzi

2009-10-15T15:38:31+02:00
Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta.
Cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego
* Kierunek i zwrot wektora prędkości jest stały
* Wartość prędkości jest stała
* Prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej
* Przyspieszenie jest równe zeru
* Wektor przesunięcia (zmiana wektora położenia) jest równy drodze pokonanej przez ciało
Zgodnie z I zasadą dynamiki, warunkiem koniecznym aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym jest brak działania na nie sił lub równoważenie się sił działających.
1 5 1