Odpowiedzi

2010-02-21T13:19:30+01:00
1. Księstwo Warszawskie zostało utworzone w sierpniu 1807r. (po przegranej bitwie pod Frydlandem Aleksandra I z Napoleonem) na mocy podpisanego pokoju rosyjsko-francuskiego w Tylży.

2. Obszar Królestwa powiększył się w 1809r., gdy Polacy pod wodzą Józefa Poniatowskiego zajmują ziemie w Galicji, a Francuzi zadają klęskę Austriakom pod Wagram i na mocy podpisanego pokoju francusko-austriackiego w Wiedniu Austria musiała ustąpić Polakom ziemie zajęte przez Poniatowskiego. Królestwo powiększyło się o 52tys. km2 na których mieszkało 1,7mln ludzi.