Odpowiedzi

2009-10-15T15:37:57+02:00
Ateny po reformach SolonaWedług tradycji Solon opublikował swe prawa na tablicach wystawionych na rynku i po odebraniu od obywateli przysięgi, że żadnego z nich w cigu dziesięciu lat nie złami, udał się w podróż. Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki zarówno ze strony chłopów jak i arystokracji. W cigu najbliższych lat po archontacie Solona według tradycji z V i IV w.