Proszę przetłumaczcie mi ten tekst z angielskiego na polski mam to na jutro.Zgóry wielkie dzięki.Ten tekst jest w podręczniku BINGO str.66
The Bermuda Triangle
On December 5th,1945five US Navy planes took from Fort Lauderdale in Florida.There were 14 pilots on board.
Some time after take off the control tower heard a message from one of the planes.,There,s something wrong .The magnetic compass is going crazy.
We don,t know where we are.
Soon the five planes disappeared. Boats and planes went immediately to look for the lost planes but they were not successful.There was no trace of the crashed planes,no dead bodies ,nothing.
The accident happened in the area called the Bermuda Triangle.It is a large triangular part of the Atlantic Ocean between Bermuda,Southern Florida and Puerto Rico .Many ships and planes,and 1,000people have disappered in the area.Why?There is no clear answer.
One of the explantions is that underwater earthquakes cause huge waves called
tsunami.They also produce very strong winds .Both can destroy ships and planes.
Another theory sayry says that there is a strange magnetic force in the area.It can actully break a ship or a plane into pieces.
Or is the methane gas on the seafloor of the Bermuda Triangle ?When it comes
out and mixes with the air it is so poweful that it can stop the ship,s or plane,s
engine.It can also start a fire.Then the explosion destroys the ship or a plane
completely.
Some people believe that intelligent cratures from other planets carry away peop
le together with the machines to examine them carefully .Whatever the truth is,
the case of the Bermuda Triangle remains a mystery.

2

Odpowiedzi

2010-02-21T13:33:32+01:00
Trójkąt Bermudzki

5 grudnia 1945 samoloty US Navy miały z Fort Lauderdale
lądować na Florydzie. Na pokładzie było 14 pilotów.
Chwile po starcie w wieży kontrolnej usłyszeli komunikat,
że cos dzieje sie złego - magnetyczny kompas oszałał.
Nikt nie widział gdzie jesteśmy.
Wkrótce pięć samolotów znikło. Łodzie i samolty natychmiast udały
się w poszukiwaniu utraconych samolotów, ale wyniki poszukiwań nie
były satysfakcjonujące. Nie było żadnych zwłok ani awarii samolotów..nic.
Do wypadku doszło w rejonie zwanym Bermudy Triangle. Jest to duża
część trójkątnego oceanu Atlantyckiego między Bermudy, południowej Florydy
i Puerto Rico. Wiele statków i samolotów zginęło. Dlaczego?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedną z przyczyn sa trzęsienia ziemi,
które powodują ogromne fale tsunami. Produkują także bardzo silne wiatry.
Obie te przyczyny mogły niszczyc okręty i samoloty.
Inna teoria mówi ze, są to dziwne siły magnetyczne, które rozrywają statki
i samoloty na kawałki. Lub na dnie morskiego Trójkąta jest metan, który miesza
się z powietrzem i moze zatrzymac statek lub samolot, lub tez uruchomić ogień.
Taka eksplozja niszczy samolot lub statek całkowicie.
Niektórzy uważają, ze inne istoty z innych planet moga unieść maszyny.
Niezależnie od prawdy, Trójkąt Bermudzki pozostanie tajemnica.Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:41:56+01:00
Trójkąt Bermudzki

5 grudnia 1945 roku z fortu Lauderdale na Florydzie wystartowało pięć samolotów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie było 14 pilotów. Po jakimś czasie od startu, wieża kontrolna otrzymała wiadomość z jednego z samolotów. „Coś jest nie tak. Wskaźniki szaleją. Nie wiemy gdzie jesteśmy”. Wkrótce wszystkie samoloty zniknęły. Ekipy poszukiwawcze na łodziach i w samolotach natychmiast wyruszyły na poszukiwania zaginionych, jednak bez skutku. Nie było żadnych wraków maszyn ani zwłok. Wydarzenie miało miejsce na terenie tzw. Trójkąta Bermudzkiego. Jest to duża trójkątna część Oceanu Atlantyckiego pomiędzy Bermudami, Południową Florydą i Puerto Rico. Wiele statków i samolotów zniknęło w tym miejscu wraz z łączną liczbą 1.000 ludzi na pokładach. Dlaczego? Nie ma jasnej odpowiedzi.
Jedna z hipotez mówi o podwodnych trzęsieniach Ziemi, powodujących wysokie fale zwane tsunami, którym towarzyszą silne wiatry. Wszystko to jest w stanie zniszczyć potężne statki i samoloty. Inna teoria mówi o dziwnej magnetycznej sile na tym terenie, która może rozerwać statek lub samolot na części. A może jest to metan unoszący się na dnie Trójkąta Bermudzkiego? Kiedy wydostaje się on na powierzchnię, miesza się z powietrzem, co jest na tyle silne, by móc zatrzymać silnik pojazdu. Może też spowodować pożar, a w konsekwencji eksplozję, która niszczy maszynę kompletnie.
Niektórzy ludzie wierzą, że inteligentne istoty z innych planet porywają ludzi razem z maszynami, aby poddać ich szczegółowym badaniom. Jaka by ta prawda nie była, przypadek Trójkąta Bermudzkiego pozostaje tajemnicą.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
1 5 1