Odpowiedzi

2010-02-21T13:09:21+01:00
Strefy klimatyczne układają się równoleżnikowo. Są też jakby odbiciem lustrzanym. Słońce świeci tylko na jedną z półkul, dlatego gdy na jednej półkuli jest lato, to na drugiej jest zima.
Gdy słońce oświetla zwrotnik raka na półkuli północnej będzie lato, a na południowej zima , gdy słońce pada na zwrotnik koziorożca, to na południu jest lato, zaś na północy panuje zima.

Po krótce:
przyczyny: równoleżnikowe ułożenie stref klimatycznych
skutki: myślę, że można to ująć tak - różne pory roku na różnych półkulach, czyli niemożliwe jest,że na całej Ziemi będzie taka sama pora roku.

2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:11:24+01:00
Pory roku – okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia zwierząt. Nauka o wpływie pór roku na świat roślin i zwierząt to fenologia.

W ciągu roku szerokość geograficzna, w której Słońce góruje w zenicie, zmienia się. Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami. Ich występowaniu towarzyszą zmiany długości trwania dnia i nocy.

W klimacie umiarkowanym tradycyjnie wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę, ale już teraz zaczęto wyróżniać dwie przejściowe pory roku: przedwiośnie i przedzimie. W innych klimatach może być wyróżniona inna liczba pór roku np. w strefie klimatów podzwrotnikowych: pora sucha (zima) i pora deszczowa (lato).

Podział na pory roku pod względem astronomicznym odbywa się w następujący sposób:

* Wiosna (93 dni) zaczyna się 21 marca (wiosenne zrównanie dnia z nocą) a kończy 22 czerwca
* Lato (93 dni) zaczyna się 22 czerwca (przesilenie letnie) a kończy 23 września
* Jesień (90 dni) zaczyna się 23 września (jesienne zrównanie dnia z nocą) a kończy 22 grudnia
* Zima (89 dni) zaczyna się 22 grudnia (przesilenie zimowe) a kończy 21 marca

Każdy moment zmiany pory roku wyliczany jest za pomocą specjalnych obliczeń astronomicznych i w rzeczywistości co roku wypada o innej godzinie i minucie a nawet innego dnia, będąc przy tym funkcją bardzo nieregularną. W związku z tym np. wiosna wypada czasami nie 21., a 20. lub 22. dnia marca.
2 4 2
2010-02-21T15:12:10+01:00
Słońce świeci tylko na jedną z półkul, dlatego gdy na jednej półkuli jest lato, to na drugiej jest zima i na odwrót.
Gdy słońce oświetla zwrotnik raka na półkuli północnej będzie lato, a na południowej zima , gdy słońce pada na zwrotnik koziorożca, to na południu jest lato, zaś na północy panuje zima.Nigdy na całej planecie nie będzie takiej samej pory roku.

2 3 2