Odpowiedzi

2010-02-21T13:17:36+01:00
2x+x+(x+20)=180
2x+x+x=180-20
4x=160/4
x=40- jeden kąt
40*2=80-drugi kąt
40+20=60-trzeci kąt
2010-02-21T13:19:11+01:00
32 stopnie, 64 stopnie, 84 stopnie

kąt pierwszy=a
kąt drugi=2a
kąt trzeci=2a+20

a+2a+2a+20=180 /-20
5a=160 /:5
a=32
2010-02-21T13:20:16+01:00
Α - miara drugiego kąta
2α - miara pierwszego kąta
2α - 20⁰ - miara trzeciego kąta

suma miar wewnętrznych trójkąta wynosi 180⁰

α+2α+2α-20⁰=180⁰
5α=200/5
α = 40⁰

miara pierwszego kata to 40⁰
2*40 = 80⁰ - miara drugiego kąta
2*40 - 20 = 60⁰ - miara trzeciego kąta

sprawdzenie:
40+80+60 =180
miary kątów tego trójkąta to 40⁰, 60⁰, 80⁰