1) z kolby zawierającej 200cm3 0,4 molowego roztworu NaCl pobrano 50 cm3 tego roztworu. stęzenie pozostalego w kolbie roztworu wynosi:

2) w jakim stosunku obj nalezy zmieszac z wodą roztwor soli o stęzeniu 2 mol/dm3, aby jej stęzenie zmalało 4-krotnie:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:51:35+01:00
Witam
1/
Stężęnie pozostaje niezmienione czyli 0,4 M

2/
Jeżeli stężenie molowe ma zmaleć 4x, to objętość roztworu należy przy użyciu
wody zwiększyć 4x czyli o 3 objętości roztworu.
Zatem stosunek obj.wody do obj.roztworu powinien być 3 : 1

.......................pozdrawiam