Które zdanie jest nieprawidłowe ???
Granice Rzeczyposplitej Obojga Narodów w 1569r. sięgały na północy :
a)dzisiejszej finladi i rosji
b)dzisiejszej ukrainy i litwy
c) dzisiejszej łotwy i estonii
d)dzisiejszej szwecji i estoni

Nieprawidłowe zdanie tylko

3

Odpowiedzi

2010-02-21T13:13:43+01:00
2010-02-21T17:53:46+01:00
2010-02-21T19:07:25+01:00