1.Dlaczego akcję świata organizuje się co rok?
2.W jaki sposób ty możesz pomóc środowisku? - przynajmniej 3 argumenty.
3.Wymień 3 szkody dla środowiska spowodowane przez samochód.
4.Dlaczego nie należy palić śmieci?
5.Czego dotyczy zasada 3r?
22 PUNKTY TYM RAZEM, ALE JAK NAZBIERAM WIĘCEJ TO DAM KOLEJNE ZADANIE.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:43:29+01:00
1. By przypominać ludziom o środowisku i o jego ochronie. By mobilizować ich do dbania o wspólne dobro, którym jest nasza planeta Ziemia.
2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Tworzenie parków narodowych. Obejmowanie ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt. Ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
3. Choroby ludzi: np. ataki astmy, przyspieszenie śmiertelności, nowotwory. żły klimat akustyczny. Zanieczyszczenie powietrza. Kwaśne deszcze. Niszczenie upraw, ekosystemów leśnych.
4. Albowiem palenie śmieci jest przyczyną smrodu i zadymienia, powoduje zagrożenie pożarowe. Ponadto jest karalne mandatem w wysokości ok. 500 zł. Pył w powietrzu zagraża układowi oddechowemu, nasila alergie i choroby oczu.
5. Zasada 3R: promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.
2010-02-21T18:02:46+01:00
1.Akcję świata organizuje się co rok po to aby ludzie przypomnieli sobie o środowisku , w którym żyją. Mają za zadanie zdać sobie sprawę jak mu szkodzą.
2. Srodowisku mogę pomóc poprzez:
a) sprzątanie napotkanych po drodze śmieci
b) używanie papierowych torebek
c) zaoszczędzenie wody (np. gdy myjemy zęby lub zamiast kąpieli w wannie biezemy prysznic)
3.
- wycieki np. oleju
- spaliny
- jeżdżąc np. po lesie niszczymy pokarm zwierząt (np. grzyby)
4.Nie należy palić śmieci dlatego, że to otmosfery przedostaje się zbyt dużo dwutlenku węgla i innych toksycznych substancji.