Ihre Annonce in der Suddeutschen Zeitung hat mich sofort angesprochen. Nach unserem Telefonat am 11.05.2009 bin ich nun noch neugieriger auf Ihr Hotel und die angebotene Stelle geworden.
Zur Zeit studiere ich im zweiten Semester Tourismus an der Hochschule in Kempten. Mein Studium macht mir sehr viel SpaB, denn alles, was mit Tourismus verbunden ist, entspricht meinen Interessen und mit dieser Brachne verknupfe ich meine berufliche Zukunft. Die von Ihnen gewunschten Eigenschaften bringe ich mit.
Im Rahmen eines Praktikumus in einem Spezialitatenrestaurant in Holland habe ich schon erste Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Durch verschiedene Studentenjobs und den Studienalltag habe ich gelernt, selbststandig zu arbeiten. Ich arbeite sehr konzentriet und zuverlassig. Uberstunden sind fur mich kein Problem. Ich bin sehr komunikativ und arbeite gerne und gut in einem Team. An der Arbeit in Ihrem Unternehen reizt mich besonders mein allgemeines Interesse fur den Tourismus sowie die Moglichkeit, fur meine berufliche Zukunft etwas Neues zu lernen und meine Italienischkenntnisse zu verbessern. Uber eine Einladung zum Vorstellungsgesprach wurde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen GruBen.


Proszę o dokładne przetłumaczenie tego tekstu.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:11:42+01:00
Twoje ogłoszenie w gazecie Suddeutsche mówił do mnie od razu. Po naszej rozmowie telefonicznej na 11.05.2009 teraz jestem jeszcze bardziej ciekawy teraz do hotelu i praca oferowana.
Obecnie jestem studiuje turystykę w drugim semestrze w Wyższej Szkole w Kempten. Moje badania daje mi dużo SPAB, bo wszystko co jest związane z turystyką, reprezentuje moje interesy, a przy tym i Brachner verknupfe mojej przyszłej kariery. Pożądanych cech ze sobą zabrać ze sobą.
W ramach Praktikumus w Spezialitatenrestaurant w Holandii, mam już pewne doświadczenie w gastronomii. Poprzez różne prace dla studentów i życiu akademickim nauczyłem się pracować samodzielnie. Pracuję bardzo konzentriet i niezawodne. Dogrywka nie problem dla mnie jest. Jestem bardzo komunikatywna i lubię pracować i dobrze w zespole. W pracy w swojej firmie jestem szczególnie podekscytowany na moje ogólne zainteresowanie turystyką, jak również możliwość, dla mojej przyszłej kariery uczyć się nowych rzeczy i poprawić moją znajomość języka włoskiego. O zaproszenia do Vorstellungsgesprach Byłem bardzo szczęśliwy. Doły Pozdrawiam.
Zaproponuj lepsze


NIE KTÓRYCH NIE WIEDZIAŁEM
2010-02-21T13:36:55+01:00
Pański anons w studenckiej gazecie spodobał się mi natychmiast. Po naszej rozmowie telefonicznej z 11.05.2009 jestem teraz jeszcze bardziej zaciekawiony na pańskim hotelem i zaoferowanym urządem. W tym czasie studiuję turystykę na drugim roczniku przy szkole wyższej w Kempten. Moje studia sprawiają mi pełno przyjemności, w ogóle wszystko, co jest połączone z turystyką mi odpowiada, zainteresowania sądzą i to właśnie wiąże z moja zawodowa przyszłość. To przez państwo życzliwość wnoszę cechy.
Do ramy praktyk w specjalnej restauracji w Holandii już zebrałem pierwsze doświadczenia w gastronomii. Poprzez studenckie roboty i studyjną codzienność uczyłem się, samodzielnie pracować. Pracuję bardzo konsekwentnie i niezawodnie. Nadgodziny nie są żadnym problemem. Jestem bardzo komunikatywny i pracuję z przyjemnością i dobrze w zespole. Odbycie pracy u państwa budzi szczególnie moje ogólne zainteresowanie dla turystyki oraz możliwość, dla mojej zawodowej przyszłości oraz ulepszają moją włoską kuchnię. Zaproszenie na rozmowę ucieszyło mnie bardzo. Z miły pozdrowieniami.
1 5 1
2010-02-21T16:06:46+01:00
Twoje ogłoszenie w gazecie Sudeutschen mówił do mnie od razu. Po naszej rozmowie telefonicznej na 11.05.2009 teraz jestem jeszcze bardziej ciekawy teraz do hotelu i praca oferowana.
Obecnie jestem studiuje turystykę w drugim semestrze w Wyższej Szkole w Kempten. Moje badania daje mi dużo SPAB, bo wszystko co jest związane z turystyką, reprezentuje moje interesy, a przy tym i Brachner verknupfe mojej przyszłej kariery. Pożądanych cech ze sobą zabrać ze sobą.
W ramach Praktikumus w Spezialitatenrestaurant w Holandii, mam już pewne doświadczenie w gastronomii. Poprzez różne prace dla studentów i życiu akademickim nauczyłem się pracować samodzielnie. Pracuję bardzo konzentriet i niezawodne. Dogrywka nie problem dla mnie jest. Jestem bardzo komunikatywna i lubię pracować i dobrze w zespole. W pracy w swojej firmie jestem szczególnie podekscytowany na moje ogólne zainteresowanie turystyką, jak również możliwość, dla mojej przyszłej kariery uczyć się nowych rzeczy i poprawić moją znajomość języka włoskiego. O zaproszenia do Vorstellungsgesprach Byłem bardzo szczęśliwy. Doły Pozdrawiam.

Mam nadzieje ze pomoglam, tak chociaz troszeczke
Kopiowanie z tłumacza raczej nie jest pomocne ;/