1) Do pierwotnego uzwojenia transformatora dopływa z elektrowni prąd o natężeniu 100A. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora, jeżeli napięcie w tym uzwojeniu wynosi 22 000V, a napięcie na uzwojeniu pierwotnym 2 200V ?
2) Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera 1000 zwojów, a wtórne 10 000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napięcie wynosi 5 000V ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:19:40+01:00
Uw/Up=Ip/Iw
22000V/2200V=100A/xA
2200V*100A/22000V=xA
x=220/22=10A

2
np=1000 Uw=? Iw=?
nw=10000
Ip=100A
Up=5000V
np/nw=Iw/Ip np/nw=Up/Uw
Iw=10A Uw=50kV
2 4 2