Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T15:35:29+02:00
Życia
ochrony zdrowia
wychowania w rodzinie
godziwych warunków socjalnych
nauki
ochrony przed przemocą,
ochrony przed okrucieństwem,
ochrony przed wyzyskiem,
ochrony przed demoralizacją,
ochrony przed zaniedbaniem
oraz innym złym traktowaniem.
uczeń szkoły ma prawo do właściwego zorganizowanego procesu kształcenia ,
pomocy w przypadku trudności w nauce,
pomocy lekarskiej jak i szpitalnej,
swobody wyrażania myśli i opinii,
rozwijania zainteresowań,zdolności i talentów,
ochrony życia prywatnego i rodzinnego,
swobodnego zrzeszania się .


Mam nadzieję, że tyle wystarczy ^^ Pozdrawiam.
2009-10-15T15:38:13+02:00
Mam prawo do:

- wolności
- wyznania (religia)
- własnego zdania
- sprawiedliwości
- ŻYCIA
- własnego wyboru
- prywatności
- pracy
- przyjaciół
- równości (a nie biedni/bogaci)
- miłości
- rodziny
- błędów
- jedzenia
- myśli ( a nie narzucane z góry)
- nauki
- SZCZĘŚCIA..
2009-10-15T15:45:50+02:00
* prawo do życia;
* prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
* prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
* zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
* zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
* zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
* zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
* dobrego życia
* rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej)
* decydowania o swoim życiu
* prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka
* szczęścia
prawo do obywatelstwa
# prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
# prawo do składania wniosków, petycji, skarg