Czy potrafisz wytłumaczyc różnicę między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem?Uzupełnij tabelkę!

Zmartychwstanie:
1.Człowiek zmartwych-
wstały nie wraca do
ziemskiego życia.

2.Nie doznaje cierpień
i ograniczeń związanych
z życiem na ziemi.

3.Jego życie nie podlega
już przemijaniu i śmierci.

Wskrzeszenie:
1.
2.
3.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T14:05:19+01:00
Wskrzeszenie:
1. Święta osoba za pomocą łaski bożej przywraca Go do życia.
2. Cud- choć wszyscy wiedzą, że ta osoba nie żyje, to wraca do świata żywych.
3.Jest taki cud opisany w bibli symbolizujący, że Jezus jest synem Bożym.
2 3 2
2010-02-21T18:08:22+01:00
Wskrzeszenie:
1.Człowiek,który został wskrzeszony powraca do normalnego życia.

2.Może doznawać cierpień i ograniczeń w czasie życia na ziemi.

3.Życie wskrzeszonego przemija wkrótce człowiek umiera.
4 4 4