Urlop wypoczynkowy płatny – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze dni, zasady ustalania dni urlopowych w przedsiębiorstwach. Kiedy pracodawca może przerwać urlop pracownikowi lub nie zgodzić się na wybrany przez pracownika termin?

2

Odpowiedzi

2010-02-21T14:00:26+01:00
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. 20 dni urlopu przysługuje jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 26 dni urlopu jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecnosc w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłocenia w toku pracy.

To wszystko z kodeksu pracy. Mam nadzieje ze wystarczy ^^
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:09:28+01:00
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
Wszysko jest w kodeksie pracy w dziale Dział siódmy - Urlopy pracownicze rozdział I Urlopy wypoczynkowe art od 152 do 173