Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:30:23+01:00
Budowa "Hymnu" Jana Kochanowskiego:
- budowa wersyfikacyjna wskazuje na to, że jest to wiersz regularny; rymy są parzyste o układzie aa bb dokładne żeńskie; wiersz jest sylabiczny, każdy wers liczy 13 sylab; dzięki takiej regularności otrzymujemy wiersz uporządkowany, który ma szczególny rytm, a to stwarza efekt ładu i dostojeństwa;
- wiersz opiera się na paralelizmach składniowych, czyli podobieństwie w budowie zdania;
- w wierszu klasycznym, jakim jest "Hymn", nie ma żadnych sprzeczności między podjętym tematem a gatunkiem literackim (hymn to uroczysta i podniosła pieśń, sławiąca Boga lub inne wartości); zachowana jest również proporcja miedzy ozdobnością formy poetyckiej a zrozumiałością tekstu;
- aby uzyskać efekt dostojeństwa poeta użył wielu środków stylistycznych: apostrofa, pytanie retoryczne, anafora oraz epitety, które określają rzecz w taki sposób, że jest ona taka jaka powinna być (epitety tautologiczne)
- poeta stosuje zabiegi animizacyjne i personifikacyjne, np.: morze stoi, wiosna rodzi, lato chodzi, zima wstawa, deszcz ożywia.

Przerabiałam to ostatnio w szkole, jest to na 100% dobrze, bo notatki podawała nam nauczycielka. Mam nadzieję, że się przydadzą.
24 4 24
Jakie parzyste (aabb)
Krzyżowe (abab)
I ma 11 sylab