1. Jeżeli sanki zjeżdżają z góry ruchem jednostajnym prostoliniowym, to:

a. siła zsuwająca działająca na sanki jest większa od ich ciężaru,
b. siła zsuwająca działająca na sanki jest większa od sił oporów ruchu,
c. wszystkie siły działające na sanki równoważą się
d. nie działa na nic żadna siła

2. Ciało poruszało się, ale w pewnej chwili wszystkie siły działające na to ciało zostały zrównoważone. Ciało to powinno:

a. poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym
b. natychmiast się zatrzymać,
c. poruszać się ruchem jednostajnie opóźnionym,
d. poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym

3. Kulka porusza się ruchem jednostajnie zmiennym jeżeli:

a. wypadkowa siła działająca na nią jest równa zero
b. nie działają na nią żadne siły
c. wszystkie odpowiedzi są fałszywe
d. siły działające na nią nie równoważą się wzajemnie

4. Jeżeli rowerzysta porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, to działające na niego dwie siły mają:

a. różne wartości
b. różne kierunki i zwroty
c. jednakowe wartości i zwroty
d. jednakowe wartości i przeciwne zwroty

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:24:15+01:00
1-c-II zasada dyn
2 a I zasada dyn
3-d-II zas dyn
4-d-I zasada