Uzupełnij tekst
Na obszarze Grecji w okresie starożytności nie wykształciło się jednolite ........ . Warunki naturalne sprzyjały tworzeniu miast-państw, czyli ......... . Obejmowały one swoim zasięgiem obszar .... oraz przyległe tereny. Były wspólnotą ........, którzy podejmowali decyzje w sprawach......., Dzięki temu w Atenach wykształcił się specyficzny typ ustroju nazwany .......... . Z czasem w niektórych ........., na przykład Sparcie, władzę przejęła zamożna..... . Taki ustrój nazywamy .... . Niekiedy w sprzyjających okolicznościach władzę przejmowali uzurpatorzy zwani ....

2

Odpowiedzi

2010-02-21T14:10:14+01:00
Na obszarze Grecji w okresie starożytności nie wykształciło się jednolite państwo. Warunki naturalne sprzyjały tworzeniu miast-państw, czyli polis. Obejmowały one swoim zasięgiem obszar górzysty oraz przyległe tereny. Były wspólnotą ludzi, którzy podejmowali decyzje w sprawach państwa, Dzięki temu w Atenach wykształcił się specyficzny typ ustroju nazwany demokratyczny . Z czasem w niektórych państwach-miastach, na przykład Sparcie, władzę przejęła zamożna ludność. Taki ustrój nazywamy demokracją.. Niekiedy w sprzyjających okolicznościach władzę przejmowali uzurpatorzy zwani obywatelami.
7 3 7
2010-02-21T14:13:12+01:00
1. państwo
2. polis
3. górzysty
4. ludzi
5. wspólnie
6. demokracją
7. polis
8. ludność
9. oligarchią
10. dyktatorami
6 4 6