Wybierz a,b,c lub d
1. W skład komisji trójstronnej wchodzą:
a) ludzie nauki, kultury oświaty
b) przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych
c) przedstawiciele rolników, rzemieślinkiów, robotników
d) przedstawiciele parlamentu, rządku i prezydenta

2. Partie dzielimy na lewicowe, prawicowe, centrowe ze względu na:
a) religię wyznawana przez większość członków
b) pochodzenie społeczne większości członków
c) głoszony program polityczny
d) wynik uzyskany w ostatnich wyborach

3. Za ugrupowanie lewicowe uważa się w Polsce:
a) UP, "Samoobronę"
b) SLD, LPR
c) PIS, PO
d) UW, PSL

4. Do podstawowych funkcji partii politycznych należy (wybierz 2 z 4 możliwości)
a) wpływanie na pracę sądów
b) kształtowanie opinii pulicznej
c) ochrona członków przed zwolnieniem z pracy
d) wystawienie kandydatów w wyborach

5. Który z organów stowarzyszenia jest najważniejszy
a) walne zgramadzienie członków
b) zarząd stowarzyszenia
c) sąd koleżeński
d) komisja rewizyjna

6. Opinia publiczna to:
a) pogląd w jakiejś sprawie publicznej wyrażony przez znaczącą grupę obywateli
b) pogląd w jakiejś sprawie publicznej wyrażony przez 1 obywatela
c) każda publicznie wypowiedziana przez kogoś opinia
d) opinia przekazywana przez naszych przełożonych

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:24:59+01:00
2010-02-21T13:27:46+01:00
2010-02-21T14:20:36+01:00