Zadania z ciągu arytmetycznego i geometrycznego:

1. Którym wyrazem ciągu jest liczba 0?
an=-⅜n+15

2.Czy ciąg jest arytmetyczny:
an=-4^n

3. Podaj sumę 10 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego gdy a2=4, a5=-32

4. Rozwiąż równanie w którym lewa strona tego równania:
2+6+10+...+x=242
jest sumą wyrazów pewnego ciągu arytmetycznego.

5. Zbadaj monotoniczność ciągu określanego wzorem an=(-n+2)^2. Skorzystaj z definicji ciągu.

^ - do potęgi

Daję komplet punktów, które posiadam. Proszę o pełne rozpisanie rozwiązania. Opcjonalnie, proszę o krótkie wyjaśnienie wykonanych działań (osoba która to wykona jako pierwsza dostanie więcej pkt.)

1

Odpowiedzi

2010-02-22T00:18:13+01:00