Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:35:13+01:00
PunktoTworzenie list punktowanych
Używaj list punktowanych do przedstawiania informacji powiązanych ze sobą, których kolejność nie jest istotna. Znaki punktowania są dodawane podczas tworzenia listy, możesz też je dodać do listy istniejącej.

Aby utworzyć listę punktowaną:

1. W wersji roboczej umieść punkt wstawiania tam, gdzie chcesz utworzyć listę.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij przycisk Lista punktowana na pasku formatowania tekstu.

• Wybierz polecenie Formatuj > Lista > Lista punktowana.

3. Wpisz pierwszy element listy.

4. Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh), aby wpisać następny element i powtarzaj te czynności.

5. Kiedy zakończysz wpisywanie listy, aby przerwać tworzenie znaków punktowania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Dwukrotnie naciśnij klawisz Enter lub Return.

• Wciśnij Enter lub Return i kliknij przycisk Lista punktowana na pasku formatowania tekstu.

numerowanych;
W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie kliknij kartę Konspekty numerowane.
Kliknij format listy, który nie zawiera tekstu „Nagłówek”, a następnie kliknij przycisk OK.
Pierwszy numer listy zostaje wyświetlony w dokumencie.

Wpisz tekst listy, naciskając klawisz ENTER po wprowadzeniu każdego elementu.
Kolejne numery są automatycznie wstawiane na początku każdego wiersza na tym samym poziomie numerowania.

Aby przesunąć element listy konspektu na odpowiedni poziom numerowania, korzystając z paska narzędzi (pasek narzędzi: Pasek zawierający przyciski i opcje używane do wywoływania poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy kliknąć polecenie Dostosuj w menu Narzędzia, a następnie kliknąć kartę Paski narzędzi.) Formatowanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby przenieść element na niższy poziom numerowania, kliknij numer na liście, a następnie kliknij przycisk Zwiększ wcięcie .
Aby przenieść element na wyższy poziom numerowania, kliknij numer na liście, a następnie kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie .
12 3 12
2010-02-21T17:47:29+01:00
1. Uruchom program Word, a następnie otwórz dokument.
2. Zaznacz elementy listy, do których chcesz dodać punktory lub numerację.
3. W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
o Kliknij kartę Punktowane, aby dodać punktory.

lub
o Kliknij kartę Numerowane, aby dodać numerację.
4. Kliknij wybrany format listy punktowanej lub numerowanej, a następnie kliknij przycisk OK.

Format punktora lub numeru zostanie dodany do elementów listy.