Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) (2x² + 4x - 3) + (-x² - 2x + 4)
b) (trzy piąte m² + dwie trzecie n² + 6) + (-jedna trzecia m²- dwie trzecie n² - dwa i trzy piąte)
c) (0,5xy² - 1,2y² + 5) + (-0,8y² - 2,5xy² - dwa i jedna ósma)

Daję naj ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:28:00+01:00
A)
(2x² + 4x - 3) + (-x² - 2x + 4) =
2x²+4x-3-x²-2x+4 =
x²+2x+1

b)
(⅗m² + ⅔n² + 6) + (-⅓ m²- ⅔ n² - 2⅗) =
⅗m²+⅔n²+6-⅓m²-⅔n²-2⅗ =
4/15m²+3⅖

c)
(0,5xy² - 1,2y² + 5) + (-0,8y² - 2,5xy² - 2⅛) =
0,5xy²-1,2y²+5-0,8y²-2,5xy²-2⅛ =
-2xy²-2y²+2⅞