Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:57:02+01:00
1. W chrześcijaństwie najważniejsza jest Eucharystia , szczególni ta niedzielna. Mszę możemy podzielić na parę części:
a) obrzędy wstępne - moment wejścia ministrantów wraz z celebransem, powitanie wiernych, Kyrie eleison, Chwała na wysokości Bogu (pomijana w Wielkim Poście)
b) Liturgia Słowa- I czytanie ze starego Testamentu, psalm responsoryjny, II czytanie z Nowego Testamentu, Alleluja (lub Chwała tobie słowo boże w Wielkim Poście), Ewangelia, Homilia , Wyznanie wiary, modlitwa powszechna
c) Liturgia Eucharystyczna - przygotowanie darów, prefacja Opis ustanowienia i konsekracji jest wiernym odtworzeniem Ostatniej Wieczerzy, złożenie ofiary
d) obrzędy komunii i zakończenia - Ojcze nasz, Znak pokoju, Łamanie i Zmieszanie, Baranku Boży, Komunia, Modlitwa po Komunii, Pozdrowienie i błogosławieństwo, rozesłanie.
.......................................................................
2. kościół - budynek przeznaczony do celów sakralnych. Pod względem planu kościoły można podzielić na kościoły na planie centralnym i kościoły na planie podłużnym, albo na jedno- i wielonawowe. Kościoły wielonawowe mogą występować w układzie halowym bądź bazylikowym. Główne części kościoła to: kruchta, nawa, transept, prezbiterium z apsydą i kaplice. Główne elementy wyposażenia kościoła to: ołtarze, ambona, stalle, chrzcielnica.
.....................................................................
Mam nadzieję, że pomogłam. :D:D:D