Przetłumacz na język polski:).
Samanta
J ve got a really interesting hobby. I design web sistes.At school we have an on line magazine,and J m the oditor.Our school has got a prize for the magazine. I choose the pictures and the pkotos for the web pages. My dads a computer programmer, so he helps me sometimes.J love working with computers

Jack
My unusal hobby is writing stories. I often come home from school, do my homework,and then write a story.I know some ways to make a story interesting.For example, if J want to write a scary story,I need to describe things. I love writing stories, but I don t really like doing school work

Laura
I like collecting frogs . I don t mean real frogs .J ve got about forty, I think. They re all on my desk at home except for one of them.It s a frog cushion, so I take it to bed with me .I alwayes ask for frogs for my birthday. My mum says "you ve got enough frogs" but I don t think so. I want to collect a hundred

Wiem że te wiersze są o ich niezwyczajnych hobbi:) Bardzo dziękuje kto 1 napisze prawidłowo potrzebuje to na jutro
Pozdrawiam

3

Odpowiedzi

2010-02-21T13:43:57+01:00
Samanta
Mam naprawdę interesującą pasję(interesujące hobby). Projektuję strony internetowe. W szkole mamy magazyn online(internetowy) i jestem redaktorką. Nasza szkoła wygrała nagrodę za ten magazyn. Wybrałam obrazki i zdjęcia dla tej strony. Mój tato jest programistą komputerowym, więc pomaga mi czasami. Kocham pracować z komputerem.

Jack
Moją niezwykłą pasją jest pisanie opowieści. Często wracam ze szkoły, odrabiam pracę domową i wtedy piszę opowiadania. Znam parę sposobów, by uczynić opowieść interesującą. Na przykład, jeśli chcę napisać straszną historię, muszę opisać rzeczy. Kocham pisać opowiadania, ale nie lubię za bardzo uczyć się.

Laura
Lubię zbierać żaby. Nie mam na myśli tych prawdziwych. Mam ich około czterdziestu, tak sądzę. Są na moim biurku w domu za wyjątkiem jednego z nich. Jest to poduszka w kształcie żaby, więc zabieram ją ze sobą do łóżka. Zawsze proszę o żaby na urodziny. Moja mama mówi "masz już wystarczająco dużo żab" ale wcale tak nie uważam. Chcę zebrać sto.
2010-02-21T13:48:21+01:00
Samanta
Mam bardzo interesujące hobby. Projektuje strony internetowe. W szkole mamy gazetkę internetową i ja jestem jej redaktorką. Nasza szkoła została nagrodzona za ten magazyn. Wybieram obrazy i zdjęcia na strony interentowe. Mój tata jest programistą komputerowym więc czasem mi pomaga. Kocham pracować z komputerami.

Jack
Moim niezwykłym/dziwnym hobby jest pisanie opowieści. Często przychodzę do domu, odrabiam moją pracę domową i potem piszę opowieść. Znam kilka sposób żeby była ona interesująca. Na przykład, jeśli chce napisać przerażającą opowieść, potrzebuję opisywać rzeczy. Kocham pisać opowieści, ale nie za bardzo lubię odrabiać prace domowe.

Laura
Lubię zbierać żaby. Nie mam na myśli prawdziych żab. Mam ich około 40. One wszystkie są na moim biurku oczekując na kolejną. To żaba-poduszka, więc zabieram ją ze sobą kiedy idę spać. Zawszę proszę o żaby kiedy zbliżają się moje urodziny. Moja mama mówi "Masz już wystarczająco dużo żab" ale ja tak nie sądze. Chcę uzbierać 100.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:53:11+01:00
Samanta
Mam naprawdę interesującą pasję(interesujące hobby). Projektuję strony internetowe. W szkole mamy magazyn online(internetowy) i jestem redaktorką. Nasza szkoła wygrała nagrodę za ten magazyn. Wybrałam obrazki i zdjęcia dla tej strony. Mój tato jest programistą komputerowym, więc pomaga mi czasami. Kocham pracować z komputerem.

Jack
Moją niezwykłą pasją jest pisanie opowieści. Często wracam ze szkoły, odrabiam pracę domową i wtedy piszę opowiadania. Znam parę sposobów, by uczynić opowieść interesującą. Na przykład, jeśli chcę napisać straszną historię, muszę opisać rzeczy. Kocham pisać opowiadania, ale nie lubię za bardzo uczyć się.

Laura
I jak zbieranie żab. Nie mam na myśli prawdziwe żaby. mam ich około czterdziestu , myślę. Oni wszystko na moim biurku w domu, z wyjątkiem jednego z nich. To żaba z poduszką powietrzną, więc biorę go do łóżka. Ja zawsze prosze o żaby na moje urodziny. Moja mama mówi, "tyle żab" ale ja nie sądzę. Chcę zebrać sto