Odpowiedzi

2009-10-15T16:02:28+02:00
Drugim państwem w którym „zagościła” reformacja była Francja. Szczególną popularność zdobyły tu nauki Jana Kalwina, który w latach trzydziestych XVI w. zetknął się z luteranizmem. Kalwin w 1541r. założył w Genewie gminę wyznaniową, gdzie realizował własną wizję chrześcijaństwa. Jej zasady organizacyjne i doktrynalne określił w dziele „Instytucja religii chrześcijańskiej”.
Podstawą kalwinizmu, czyli zasad wiary stworzonych przez Kalwina, była zasada predestynacji. Kalwin uważał, że stwórca już z góry określił, kto będzie potępiony, a kto zbawiony. Życie człowieka świadczyło o tym, jaki został mu przydzielony los; ludzie zostają potępieni nie dlatego, że grzeszą, ale grzeszą dlatego, że Bóg odmówił im łaski.