1.Uzupełnij pytania wstawiając ` How much ` lub ` How many ` .
a)______________________ milk is there ?
b)______________________ apples are there ?
c)______________________ nutter __________ there ?
d)____________________ carrots ______________________ ?
e)______________________ bread ___________________ ?
f) ______________________ eggs _____________________ ?

2.Uzupełnij zdania wyrażeniami : ` a little `, ` a few ` , ` some ` i ` a lot of ` .
1.I drink ____________ fruit juice every day, about six glasses .
2.I'd like ____________ tomatoes.How many? Just ___________ .
3.How much Coke do you want ? Not much , just ____________ .

3.Zakreśl poprawne wyrażenie [ wyrażenia będą w nawiasie ]
1.Sylvia wants to be slim, but she eats [ a lot of/a little ] sweets.
2.Please, give me [ a little / a few ] oranges.
3.[ How many / How much ] tea do they drink every day?
4.You should [ drink a lot of / a few ] mineral water .
5.[ How many / How much ] eggs would you like? Just [ a few / a little ] .
6.What would you like to drink? Just [ a little / a few ] Coca cola .

Z góry dziękuję za pomoc .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:40:10+01:00
A)How much milk is there ?
b)How many apples are there ?
c) How much butter is there ?
d)How many carrotsare arethere ?
e)How much bread is there ?
f) How much eggs are there?

2.Uzupełnij zdania wyrażeniami : ` a little `, ` a few ` , ` some ` i ` a lot of ` .
1.I drink a lot of fruit juice every day, about six glasses .
2.I'd like some tomatoes.How many? Just a few .
3.How much Coke do you want ? Not much , just little .

3.Zakreśl poprawne wyrażenie [ wyrażenia będą w nawiasie ]
1.Sylvia wants to be slim, but she eats [ a lot of] sweets.
2.Please, give me [ a few ] oranges.
3.[ How much ] tea do they drink every day?
4.You should [ drink a lot of ] mineral water .
5.[ How many ] eggs would you like? Just [ a few ] .
6.What would you like to drink? Just [ a little] Coca cola .
8 4 8
2010-02-21T13:43:27+01:00
1.Uzupełnij pytania wstawiając ` How much ` lub ` How many ` .
a)___how much____________ milk is there ?
b)___how many______________ apples are there ?
c)_______how much__________ butter __is_____ there ?
d)_______how many_________ carrots ____are there___ ?
e)_____how many________ bread _____are there______ ?
f) _____how many________ eggs ______are there_______ ?

2.Uzupełnij zdania wyrażeniami : ` a little `, ` a few ` , ` some ` i ` a lot of ` .
1.I drink ___a lot of___ fruit juice every day, about six glasses .
2.I'd like __some_______ tomatoes.How many? Just ___a few___ .
3.How much Coke do you want ? Not much , just ___some______ .

3.Zakreśl poprawne wyrażenie [ wyrażenia będą w nawiasie ]
1.Sylvia wants to be slim, but she eats [ a lot of] sweets.
2.Please, give me [ a few ] oranges.
3.[ How much ] tea do they drink every day?
4.You should [ drink a lot of ] mineral water .
5.[ How many ] eggs would you like? Just [ a few ] .
6.What would you like to drink? Just [ a little ] Coca cola
3 2 3
2010-02-21T16:23:51+01:00
1. how much milk is there
how many apples are there
how much nutter is there
how many carrots are there
how much bread is there
how many eggs are there3. a lot of
a few
how much
a lot of
how many , a little
a few
3 1 3