Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:49:47+01:00
Zadanie 8
a - tyle przejechał pierwszego dnia
a - 40*a - tyle drugiego
2*(a - 40*a) - a tyle trzeciego

a + a - 40*a + 2*(a - 40*a) = 476
a + 3*(a 40*a) = 476
a + 3a - 1,2a = 476
2,8a = 476
a = 170

a = 170
a - 40*a = 102
2*(a - 40*a) = 204

zadanie 9
z - cena zeszytu
d - cena długopisu

3z + 2d = 72
3(z - 20%*z) + 2(d - 10%d) = 61,2

3z + 2d = 72
3*0,8z + 2*0,9d = 61,2 |:0,8

odejmujemy stronami:
2d - 2*9d/8 = 72 - 61,2 * 10/8
- d/4 = 72 - 306/4
- d/4 = - 9/4
d = 9
d - 10%d = 8,1

3z + 2d = 72
3z = 72 - 18
z = 18
z - 20%*z = 14,4

zadanie 10
a - druga liczba
2a/3 - pierwsza liczba
(a + 2a/3)/2 - trzecia liczba

a + 2a/3 + (a + 2a/3)/2 = 75
3(a + 2a/3)/2 = 75 |*(2/3)
a + 2a/3 = 50
5a = 150
a = 30

a = 30
2a/3 = 20
(a + 2a/3)/2 = 25

zadanie 11
a - liczba dziesiątek
b - liczba jedności

10a + b = 8(a + b)
10a + b = 10b + a + 45

2a = 7b
9a = 9b + 45

a = 7b/2
a = b + 5

7b/2 = b + 5 |*2
5b = 10
b = 2
a = 7

72

zadanie 12
m - zarobki matki
o - zarobki ojca

m + o = 700
2o/3 = m/2 + 70 |*(3/2)

m + o = 700
o = 3m/4 + 105

3m/4 + 105 + m = 700
7m/4 = 595

m = 340
o = 255 + 105 = 360

zadanie 13
a - pole średniej
b - pole największej
c - pole najmniejszej

5b/2 = 3a
a + 510 = b

a = 5b/6
5b/6 + 510 = b |*6
5b + 3060 = 6b
b = 3060

a = 5b/6 = 2550
9c/2 = 5b/2
c = 5b/9 = 1700

jak masz pytania to pisz na pw
2 3 2
2010-02-21T20:42:20+01:00