Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:48:25+01:00
1. Lipa jest w tym wierszu podmiotem lirycznym (poeta wykorzystał zabieg antropomorfizacji). Pod jej postacią kryje się sam autor Jan Kochanowski, który zwraca się do czytelnika.

2. Podmiot utworu opisuje własne przeżycia związane z miejscem, gdzie ta lipa rośnie. To konkretne miejsce podkreśla zaimkiem "Tu".