Proszę o pomoc:)
1.Dwa ładunki elektrostatyczne przyciągają sie lub odpychają siłami o:
a)tym samym zwrocie,tym samym kierunku i tej samej wartości
b)tym samym kierunku ,przeciwnym zwrocie i tej samej wartosci
c)tym samym kierunku,przeciwnym zwrocie i roznej wartosci
d)tym samym punkcie przylozenia
2.Linie pola elektrostatycznego wytworzonego przez punktowy ladunek dodatni sa:
a)liniami prostymi przechodzacymi przez ładunek skierowany do ladunku
b)liniami stycznymi do wektora siły działajacej na ładunek próbny umieszczony w tym polu lecz o przeciwnym zwrocie niz wektor siły
c)liniami stycznymi do ladunku
3.2.Linie pola elektrostatycznego wytworzonego przez punktowy ladunek ujemny sa:
a)liniami prostymi przechodzacymi przez ładunek skierowany do ladunku
b)liniami stycznymi do wektora siły działajacej na ładunek próbny umieszczony w tym polu lecz o przeciwnym zwrocie niz wektor siły
c)liniami stycznymi do ladunku
4.natężenie pola elektorstatycznego ma kierunek i zwrot zgodny z kierunkiem i zwrotem siły działajacej na
a)ładunek ujemny
b)ładunek dodatni lub ujemny
c)ładunek probny
d)ładunek elementarny
5.Podasz burzy piorunochron elektryzuje sie
a)przez dotyk
B) przez pocieranie
c)przez indukcje
d)najpierw przez dotyk potem przez indukcje i potarcie
6.Dobre izolatory to
a)ebonit,papier,szklo,rtec
b)zeliwo,aluminium,rtec,papier
c)ebonit,szklo,jedwab,bursztyn
d)stal,tworzywa sztuczne,szklo,porcelana

1

Odpowiedzi

2010-02-21T13:53:43+01:00