Zad.1
W jakim języku tworzył pierwsze utwory Jan Kochanowski?
Zad.2
Dlaczego Jana Kochanowskiego można nazwać mistrzem języka? (min. 10 zdań)
Zad.3
O czym mówią utwory: "Psałterz Dawidów" J.Kochanowski i "Żywot człowieka poczciwego" M.Rej? (ok. 5 zdań do każdego)
Zad.4
Wymień najważniejsze i najpopularniejsze dzieła Leonarda da Vinci i Michała Anioła?

1

Odpowiedzi

2010-02-21T13:49:01+01:00
Zadanie 1: jego pierwsze utwory byly ukazywane w jezyku łacinskim.
2 3 2