Uczeń otrzymał cztery ponumerowane probówki i został poinformowany, że znajdują się w nich roztwory soli: AgNO₃, Pb(NO₃)₂, BaCl₂,SnSO₄. Mając do dyspozycji roztwory HCl i Kl oraz dodatkowe probówki,przeprowadził reakcje chemiczne, które umożliwiły mu identyfikację substancji w poszczególnych probówkach. Opisz sposób postępowania przy identyfikacji soli oraz obserwacje. Napisz cząsteczkowo i jonowo równania tych reakcji chemicznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T22:12:05+01:00
1) dodanie HCl
- w probówkach z AgNO₃, Pb(NO₃)₂ wytrąci się biały osad.
AgNO₃ + HCl → AgCl + HNO₃
Ag+ + (NO₃)- + H+ + Cl- → AgCl + H+ + (NO₃)-
Ag+ + Cl- → AgCl

Pb(NO₃) + 2HCl → PbCl₂ + 2HNO₃
Pb2+ + 2(NO₃)- + 2H+ + 2Cl- → PbCl₂ + 2H+ + 2(NO₃)-
Pb2+ + 2Cl- → PbCl₂
- jeśli będziemy ogrzewać te probówki to tam gdzie jest Pb(NO₃)₂ osad będzie się rozpuszczał (PbCl₂ jest rozpuszczalny w gorącej wodzie)

LUB

1) dodanie KI
- w probówkach z AgNO₃, Pb(NO₃)₂ wytrąci się osad.
AgNO₃ + KI → AgI + KNO₃
Ag+ + (NO₃)- + K+ + I- → AgI + K+ + (NO₃)-
Ag+ + I- → AgI

Pb(NO₃) + 2KI → PbI₂ + 2KNO₃
Pb2+ + 2(NO₃)- + 2K+ + 2I- → PbI₂ + 2K+ + 2(NO₃)-
Pb2+ + 2I- → PbI₂

Jony I- wytrącają z roztworów soli srebra trudno rozpuszczalny żółtawy AgI, który zielenieje pod wpływem światła.
Jony I- wytrącają jony Pb2+ żółty osad jodku ołowiu(II). Przy ogrzewaniu pewna ilość PbI2 przechodzi do roztworu, przy ochładzaniu wydziela się w postaci błyszczących blaszek. PbI2 jest rozpuszczalny w nadmiarze KI:
PbI₂ + 2I- → (PbI4)2-
_________________________________________________________________________________

nie wiem jak rozróżnić BaCl₂, SnSO₄. Jak coś wymyślę to napiszę
1 4 1