Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T13:50:50+01:00
1.IX.1939r. o godz. 4.45 armia niemiecka bez wypowiedzenia wojny napada na Polskę, rozlegają się pierwsze strzały pancernika Schleswig-Holstein na Gdynie, Hel i Westerplatte. Polacy zakładali, że w trzecim tygodniu działań wojennych Francja a Anglia zaatakują armię niemiecką na froncie zachodnim co osłabi armię Wermachtu i oddziały polskie odeprą atak Niemców. Polacy zamierzali stawić opór Niemcom już na granicy, chociaż liczyła ona aż 1600 km. Ich nadzieje i plany spełzły na niczym, ponieważ Francja i Anglia zamiast wesprzeć polską armię - tylko formalnie wypowiedziały wojnę Niemcom 3.IX.1939r. W ten sposób Polacy byli pozostawieni sami w obliczu katastrofy jaką mogła być nawet utrata niepodległości. Jednak każdy wie co Polak potrafi i jaki ma stosunek do ojczyzny i niepodległości, którą tak ciężko było odzyskać. Oczywiste, że polska armia nie poddała się i walczyła do końca kampani wrześniowej. Najważniejsze stoczone bitwy, bohaterskie czyny i wydarzenia 1939r. z podziałem na dni przedstawia poniższa tabela


1.IX.1939r.
napad Niemiec na Polskę o godz. 4.45
całodzienna bitwa pod Mokrą Wołyńskiej Brygady Kawalerii
bohaterska obrona Poczty Polskiej w Gdańsku przez jej pracowników
1-4.IX.1939r.
bitwa graniczna i przełamanie polskich sił obronnych przez szybkie jednostki zmotoryzowane i pancerne
5.IX.1939r.
bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim części wojsk armii "Prusy"
5-6.IX.1939r.
ciężkie walki pod Tomaszowem Mazowieckim toczone przez armię "Prusy"
7.IX.1939r.
kapituluje Westerplatte
8.IX.1939r.
Niemcy podeszli pod Warszawę
8-9.IX.1939r.
bitwa pod Iłżą armii "Prusy"
9-20.IX.1939r.
armie "Pomorze" i "Poznań" rozpoczęły bitwę nad Bzurą (największą w czasie agresji agresji Niemiec). Po początkowych powodzeniach wojska polskie ponoszą klęskę
10.IX.1939r.
pierwsza masowa egzekucja Polaków w Bydgoszczy (rozstrzelano ok. 1500 osób)
utworzenie Frontu Południowego - dowódca gen. K.Sosnkowski
11.IX.1939r.
utworzenie Frontu Północnego - dowódca gen. S. Dąb Biernacki
utworzenie Frontu Środkowego (armia "Lublin") - dowódca T.Piskor
12.IX.1939r.
szybkie jednostki niemieckie dotarły pod Lwów
14.IX.1939r.
kapituluje Gdynia
14-16.IX.1939r.
wojska hitlerowskie zamknęły pierścień okrążenia na Bugu i osiągnęły Brześć
17.IX.1939r.
napaść ZSRR na Polskę Wschodnią, Rosjanie dochodzą do lini San-Bug-Narew
rząd Polski i naczelne dowództwo opuszczają kraj i udają się do Rumuni
18.IX.1939r.
podczas walk pod Wereszycą rozbite zostało Dowództwo Frontu Południowego
19.IX.1939r.
kapitulują obrońcy Kępy Oksywskiej
20.IX.1939r.
po ciężkich walkach pod Tomaszowem Lubelskim kapitulują armie "Kraków" i "Lublin"
22.IX.1939r.
załoga Lwowa przekazała miasto Armii Radzieckiej
23.IX.1939r.
okrążone pod Tomaszowem Lubelskim wojska Frontu Południowego ulegają rozwiązaniu
28.IX.1939r.
po długiej i bohaterskiej obronie kapituluje Warszawa
29.IX.1939r.
kapituluje twierdza Modlin
2.X.1939r.
kapitulują obrońcy Helu
2-5.X.1939r.
ostatnia bitwa z Niemcami pod Kockiem Samodzielnej grupy operacyjnej "Polesie" pod dowództwem gen F. Kleeberga.
1 5 1